Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

TÓC EM RỐI LẮM..TÓC EM RỐI LẮM..


Tóc em rối lắm, lười không chải
vắt ở trên đầu, mấy màu phai
Thời gian trôi dạt, qua miền tóc
nửa rơi bên thềm, nửa quấn vai

Tóc em rối lắm, như mây cuộn
giữa giông giữa bão, giữa mưa tuôn
Vùi trong sợi tóc, tay gầy guộc
sợ vướng tay người, nửa sợi.. buông

TTM
16/09/2015
Remil Nguyễn Minh Tường thêm lời:

TÓC EM RỐI LẮM..


Ý thơ: TTM
Nhạc: Remil Nguyễn
===============

Tóc em rối lắm, lười không chải
Vắt ở trên đầu, mấy màu phai
Thời gian trôi dạt, qua miền tóc
Nửa rơi bên thềm, nửa quấn vai

Tóc em rối lắm trong gió buốt
Như cánh rong trôi từ ngàn xưa
Màu phai thôi thắm, chiều mưa nhạt
Bên mái hiên nhà, bóng chiều đưa

Tóc em rối lắm, như tơ ướt
Giăng mắc ưu tư đầy bàn tay
Nhạt phai son phấn, lười trang điểm
Nghe tháng năm về, chiều nhạt phai...

Tóc em rối lắm, như mây cuộn
Giữa giông giữa bão, giữa mưa tuôn
Vùi trong sợi tóc, tay gầy guộc
Sợ vướng tay người, nửa sợi... buông

27/03/2016--> Read more..

Lời Rêu

Lời rêu - Nguyễn thị Hoàng
Do Phú Quang phổ nhạc