Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

CUỐI CHÂN TRỜI.. KHÔNG EM!CUỐI CHÂN TRỜI.. KHÔNG EM!  

Thơ: TTM 
Phổ nhạc : Remil Nguyễn Minh Tường

Ngày xưa anh, thường tựa bên rào gỗ
Đợi tan trường, nhìn áo trắng tung bay
Trong hương gió, tóc mây như sóng vỗ
Anh ngơ ngẩn, theo sau hương bưởi, say

Rồi qua tháng Năm, bao mùa phượng vỡ
Đỏ thắm trời, tim vỡ, nắng khô xa..
Bao mùa Ngâu, ô thước, chẳng bắc cầu
Anh trôi dạt, bụi đời gập ghềnh, vỡ

Hôm nay, về đây, rào xưa đã cũ
Áo trắng xưa, trôi dạt mấy, chân mây!
Một nhánh cỏ Linh chi, hoa trắng muốt
Tiễn hồn anh, trôi tuột, cuối trời này..

Không em!

..

TTM
09/02/2016
Phổ nhạc : 25/2/2016
--> Read more..

Lời Rêu

Lời rêu - Nguyễn thị Hoàng
Do Phú Quang phổ nhạc