Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

HƯƠNG xưa - Cung Tiến


TTM-2013
Nhạc Cung Tiến - Duy Trác trình bày.


Người [F] ơi, môt chiều nắng tơ [Gm] vàng hiền hòa hồn có mơ [F] xa
Người ơi, đường xa lắm con [Gm] đường về làng dìu mấy thuyền [F] đò
Còn đó tiếng tre êm [C] ru, còn [Bb] đó bóng đa hẹn [F] hò
Còn [Bb] đó những đêm sao [Am] mờ hồn ta mênh mông nghe [Bb] sáo vi [C] vu.

Người [F] ơi, còn nhớ mãi trưa [Gm] nào thời nào vàng bướm bên [F] ao
Người [F] ơi, còn nghe mãi tiếng [Gm] ru êm êm buồn trong ca [F] dao
Còn đó tiếng khung quay [C] tơ, còn [Bb] đó con diều vật [F] vờ
Còn [Gm] đó, nói bao nhiêu [C] lời thương yêu đến kiếp nào cho [F] vừa.

Ôi, những đêm dài hồn [C] vẫn mơ hoài một kiếp xa [F] xôi
Buồn sớm đưa [Gm] chân cuộc đời
[C] Lời Đường Thi nghe vẫn rền [Dm] trong sương mưa
Dù [C] có bao giờ lắng men đợi [F] chờ

Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm [Dm] xưa
[Gm] Cung Nguyệt Cầm vẫn thương [F] Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong [Bb] mơ tiếng đàn đợi chờ mơ [Gm] hồ
Vẫn thương muôn [C] đời nàng Quỳnh Như thuở [F] đó.

Ôi, những đêm dài hồn vẫn [C] mơ hoài một giấc ai [F] mơ
Dù đã quên [Gm] lời hẹn hò
[C] Thời Hoàng Kim xa quá chìm [Bb] trong phôi pha
Chờ [C] đến bao giờ tái sinh cho [F] người.

[Am] Đời lập từ những đêm hoang [Bb] sơ
[Gm] Thanh bình như bóng trưa đơn [C] sơ
[F] Nay đời tan biến trong hư vô, [Bb]
chết đầy từng mồ oán [Gm] thù.
máu xương tơi [F] bời nhiều mùa thu.

Người [F] ơi, chiều nào có nắng [Gm] vàng hiền hòa sưởi ấm nơi [F] nơi
Người [F] ơi, chiều nào có thu [Gm] về cho tôi nhặt lá thu [F] rơi
Tình có ghi lên đôi [C] môi
Sầu [Bb] có phai nhòa cuộc [F] đời
Người [Gm] vẫn thương yêu loài [C] người và yên vui cuộc sống [F] vui.
[C] Đời êm như tiếng hát của lứa [F] đôi,
[C] Đời êm như tiếng hát của lứa [F] đôi.
Cung Tiến


--> Read more..

Lời Rêu

Lời rêu - Nguyễn thị Hoàng
Do Phú Quang phổ nhạc